K & E Advies
       Innoveren met het sociale domein
 


Portfolio

wijkinitiatief Hazenkamp
Beta Talent- neurodiversiteit -werk
ASS- vrije tijd -critical friends
welzijn bieb digivaardig-tech-ouderen
Techthuis-dementie-koffer
fotografie jonge mantelzorgers
HANDBOEK Naar buiten met dementie
Beleefdag Voeding en dementie/kwetsbare
Businesscase thuistechnologie ouderen
Haalbaarheidsonderzoek knooppunt techno


 
 
E-mailen
Map