K & E Advies

                                                          Innoveren met sociale domein

 

Wat we doen

K&E Advies biedt drie hoofddiensten aan. Daarbinnen hebben we een diversiteit aan specifieke diensten die we in samenhang, maar ook apart kunnen uitvoeren.

Project- en procesbegeleiding

·        Gapanalyse (workshop)

·    Participatie methoden

·        Ontwikkelen samenwerkingsverband

·     Krachtenveldanalyse

·        Schrijven van een projectplan

·        Externe financieringsmogelijkheden vinden en aanvragen (subsidies, regelingen, calls, fondsen)

·        Begeleiden projectgroep en stuurgroep

·        Monitoring & Evaluatie

·        Scenario ontwikkeling

·        Business plan opstellen

Haalbaarheidsonderzoek & belevingsonderzoek

·        Onderzoeksvoorstel

·        Coördinatie uitvoering

·        Analyse

·        Rapportage

·        Studentbegeleiding

Kennisoverdracht en kennisborging

·        Workshops

·        Presentaties

·        Themabijeenkomsten

·        Ontwikkelen van toolkits & handboeken

·        Evenement organisatie