K & E Advies

                                                           Innoveren in het sociale domein

 

Wat we doen

K&E Advies biedt drie hoofddiensten aan. Daarbinnen hebben we een diversiteit aan specifieke diensten die we in samenhang, maar ook apart kunnen uitvoeren.

Project- en procesbegeleiding

·         Gapanalyse (workshop)

·         Ontwikkelen samenwerkingsverband

·         Krachtenveldanalyse

·         Schrijven van een projectplan

·         Externe financieringsmogelijkheden vinden en aanvragen (subsidies, regelingen, calls, fondsen)

·         Begeleiden projectgroep en stuurgroep

·         Monitoring & Evaluatie

·         Scenario ontwikkeling

·         Business plan opstellen

Haalbaarheidsonderzoek & belevingsonderzoek

·         Onderzoeksvoorstel

·         Coördinatie uitvoering

·         Analyse

·         Rapportage

·         Studentbegeleiding

Kennisoverdracht en kennisborging

·         Workshops

·         Presentaties

·         Themabijeenkomsten

·         Ontwikkelen van toolkits & handboeken

·         Evenement organisatie