K & E Advies
       Innoveren met het sociale domein
 

Wat we doen 

Werkwijze 

Innoveren doen we altijd samen met anderen, vaak intersectoraal en meestal vanuit een gedeeld opdrachtgeverschap. En veelal met de mensen zelf (in co-creatie). Soms met een financiële ondersteuning vanuit een programma- of onderzoeksubsidie. Zo blijven de kosten beperkt. Vanuit het gedeelde opdrachtgeverschap wordt bij aanvang van het project al gestart met de verkenning van de implementatiefase (hoe moet de interventie na het project geborgd worden?) . We begeleiden het proces van start tot de uitwerking naar een reguliere interventie (implementatiefase). Dit proces bouwt geleidelijk op naar resultaten, rollen en verantwoordelijkheden in het veld en maakt K&E Advies aan het eind van het project overbodig.


Onze rol

Onze rol is gevarieerd; van projectverkenner, subsidieaanvraagondersteuner, projectinitiator, procesbegeleider tot aan implementatie. Waarin K&E de onafhankelijke partij in het netwerk is.


Onze diensten

K&E Advies biedt verschillende diensten aan op project-&procesbegeleiding, kennisoverdracht en haalbaarheid- en belevingsonderzoeken. Daarbinnen hebben we een diversiteit aan specifieke diensten die we in samenhang, maar ook soms apart uitvoeren. Klik hier voor een overzicht.

 
 
E-mailen
Map